مصالح و مواد ساختمانی


مهمترین مطالب درباره مصالح ساختمان

مهمترین مطالب درباره مصالح ساختمان - مقاله ای در مورد "مصالح نوین ساختمانی" -

بررسی قیمت

دارندگان گواهینامه فنی

با بیش از 40 سال تجربه علمی و کار پژوهشی و آموزشی، در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز علمی و .

بررسی قیمت

معرفی مصالح و ابزار جدید

ساخت بتن شامل خرد کردن مواد اولیه آن, اختلاط آنها در نسبتهای معین و سوزاندن آن در یک استوانه .

بررسی قیمت

شرکت ساختمانی و راه سازی مه میل سازه

سازه های بتنی در دهه های اخیر دچار تحولات شگرفی در زمینه های فن آوری ساخت، مواد تشکیل دهنده .

بررسی قیمت