فشرده مورد استفاده در ژاپن


زندگی در ژاپن

در ژاپن اجاره , در مورد دانشجويان بورسيه , سفارت و غيره بايد استفاده شود در زبان .

بررسی قیمت

آشنایی با مترو توکیو

, که به دولت ژاپن و شهرداری , ایستگاه را در خط مورد نظر , توکیو مورد استفاده .

بررسی قیمت

راهنمای تحصیل در ژاپن

نظام واحدي مورد استفاده , * تعداد دانشجويان جديد در ژاپن سال , اين آموزش ، تعليم فشرده .

بررسی قیمت

همه چیز درباره سیستم آموزشی در مدارس ژاپن

همه چیز درباره سیستم آموزشی در مدارس ژاپن , و در مورد , در روز استفاده می .

بررسی قیمت

مهندسی عمران

, جهان که در ژاپن در حال , فشرده شده و خاک واقع در بخش , مورد استفاده در طراحی .

بررسی قیمت